Skip to content.

Skirejser, busrejser og busture

Sections
Du er her: Forside » Information » Information » Rejsebetingelser

Rejsebetingelser

Tilmelding, depositum, restbeløb, inkluderet i rejsens pris, afbestilling, udeblivelse, aflysning, reklamationer, garantifond, forbehold.

Rejsebetingelser for Hafnia Rejser A/S

Tilmelding
Rejserne kan bestilles hos Hafnia Rejser. Tilmelding kan ske ved personlig henvendelse, pr. telefon, e-mail eller pr. brev. For at tilmeldingen er bindende skal depositum indbetales senest 10 dage efter at bestillingen er foretaget.

Depositum
Kr. 500,- pr. person + evt. afbestillingsforsikring. Når depositum er betalt, er aftalen om køb af rejsen bindende, og ved indbetalingen bekræfter kunden at have læst programmet for rejsen og at have godkendt de for rejsen gældende vilkår.

Restbeløb
Dette skal uden påkrav indbetales senest 31 dage før afrejsedato.

Inkluderet i rejsens pris
Prisen og evt. tillæg er anført under omtalen af de enkelte rejser, og er baseret på at to personer deler et dobbeltværelse.

Rabatter
Børnerabat er baseret på opredning i forældrenes værelse, og gives ved 2 betalende voksne.

Faktura afgift
Ved udstedelse af rejsebevis opkræves faktura afgift p.t. kr. 30,-.

Pladser i bussen
Ved tilmelding får De tildelt et pladsnummer i bussen. Hafnia Rejser kan i enkelte tilfælde sætte en anden bus type ind, og De vil få en billet med nyt pladsnummer. Ved ændring af bus på en-dags udflugter sendes ikke brev med nyt pladsnummer. Vi kører med røgfrie busser.

Bagage
Der må medbringes max. 20 kg bagage pr. person bestående af 1 kuffert/sportstaske, 1 støvletaske samt et par ski/snowboard. Hafnia Rejser er ikke ansvarlig for tyveri eller beskadigelse af effekter under opbevaringen eller transporten.

Dårligt gående

Du skal være selvhjulpen for at kunne deltage i rejser og udflugter hos Hafnia Rejser. Du skal selv kunne håndterer din bagage og komme omkring på trapper, ujævne veje o.lign.

Vores rejseleder og chauffør kan bede dig blive hjemme fra en udflugt, hvis du er du så dårligt gående, at du ikke kan følge med gruppen, hvor det er nødvendigt. (Der gives ikke penge retur.)

Det er dog muligt på de fleste af vores ture og rejser, at medbringe rollator eller sammenklappelig kørestol som hjælpemiddel. Dette skal oplyses ved booking.

Rejseleder og chaufførs anvisninger skal altid følges.


Specielle ønsker

Ønsker om specialkost (diabetiker eller allergier) eller særlige værelsesønsker noteres gerne på rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt. Ønsket skal fremgå af rejsebeviset.


Ekstraarrangementer

Gennemføres ved min. 15 deltagere (gælder også forplejning på færgen i tilkøb).

Afbestilling på grund af akut sygdom
Ved bestilling af rejsen kan De tegne en  sygeafbestillingsforsikring hos Hafnia Rejser. Når denne forsikring er tegnet kan der aflyses på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der rammer rejsedeltageren selv, hans/hendes samlever, forældre, bedsteforældre, børnebørn eller børn, og få det indbetalte beløb tilbage med undtagelse af forsikringsbeløbet. Forudsætningen er at Hafnia Rejser inden 8 dage modtager lægeerklæring/dødsattest. Vi anbefaler at der tegnes afbestillingsforsikring. Denne skal tegnes ved bestilling af rejsen og kan ikke fortrydes.

Afbestilling af andre grunde
Ved afbestilling af anden årsag end lægedokumenteret sygdom samt ved afbestilling, hvor der ikke er tegnet sygeafbestillingsforsikring gælder nedenstående afbestillingsregler og gebyrer:
Fra bestilling og indtil 30 dage før afrejse: 10% af rejsens pris.
Fra 30 dage og indtil 15 dage før afrejse: 50% af rejsens pris.
Fra 14 dage og indtil afrejse: Hele rejsens pris er tabt.

Ovenstående afbestillingsregler er ligeledes gældende for en-dags ture. På visse teater - og koncertarrangementer er der særlige afbestillingsregler. Der er ingen tilbagebetaling ved annullering efter 60 dage før arrangementets start.

Ændringer
Ændringer i påstigningssted, mulige navneændringer o. lign. skal meddeles Hafnia Rejser senest 14 dage før rejsen/udflugten. Senere ændringer pålægges et gebyr på kr. 100,-.

Udeblivelse, manglende pas etc.
Udeblivelse ved afrejse eller manglende rejsedokumenter kan betyde, at hele det indbetalte beløb er tabt. Det er altid kundens ansvar, at gyldig rejsehjemmel medbringes. Der skal medbringes gyldigt pas eller kørekort på alle udenlandsrejser (også en-dagsture udenfor landets grænser).

Sygesikringsbevis
Det forudsættes, at alle rejsedeltagere er i besiddelse af Det Gule Sygesikringsbevis. Vær opmærksom på at lægebehandling i udlandet og gratis hjemtransport er bortfaldet på Det Gule Sygesikringsbevis. Ved rejser udenfor Danmark medbringes tillige Det Blå EU-sygesikringskort, som mht. til lægebehandling sidestiller danskere med borgerne i det land, man rejser i. Ved rejser udenfor Danmark, anbefaler vi at man altid tegner en rejseforsikring, som garanterer lægebehandling i udlandet og hjemtransport. Vi henviser til Europæiske rejseforsikring.

Aflysning fra Hafnia Rejsers side
For at gennemføre rejserne som planlagt, skal der i reglen minimum være 30 deltagere. Hvis en aflysning er nødvendig, får deltagerne besked 14 dage før afrejse, og alle indbetalte beløb tilbagebetales.

 

Reklamationer
Klager skal fremsættes omgående til rejselederen. Klager kan derefter også ske skriftligt til Hafnia Rejser med anførsel af rejsebevisnummer senest 1 uge efter hjemkomsten.

Garantifond - Din sikkerhed

Hafnia Rejser er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1060, CVR nr. 19043401 og Danmarks Rejsebureau Forening .Forbehold
Ret til ændringer i rejseruter, udflugtsprogram, datoer, priser o.s.v. forbeholdes, hvis dette af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl.

 

 

Hafnia Rejser er medlem af Rejsegarantifonden og medlem af Danmarks Rejsebureau Forening. | Log ind
Romfax Webdesign